COPD
บทความทั่วไป

โรคถุงลมอุดกั้น

โรคเกี่ยวกับปอด โรคถุงลมอุดกั้น COPD  สำหรับโรคที่มีความเกี่ยวพันกับปอด หรือ โรคถุงลมอุดกั้น  COPD  หรือมีอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า ถุงลมโป่งพอง โรคนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด มีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ อาการของผู้ที่เป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไร โดยบทความนี้จะทำให้คุณทุกคนได้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับโรคนี้กันได้อย่างถูกต้องนั่นเอง COPD โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง คือโรคอะไร?  และยังมีอีกชื่อหนึ่งที่สามารถใช้เรียกโรคนี้ได้คือ ภาวะที่อวัยวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโรคชนิดนี้เป็นโรคที่สามารถทำการพบได้อยู่บ่อยมาก  เกือบจะทุกคนที่เป็นโรคนี้มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เราได้สูดเอามลภาวะไม่ดีทางอากาศเข้าไปในปอดนั่นเอง ซึ่งมลภาวะไม่ดีที่ว่านั้น อาจจะอยู่ในรูปก๊าซหรือฝุ่นและเราได้นำมันเข้าไปในร่างกายของเรา จนทำให้ปอดที่ได้รับมลภาวะไม่ดีพวกนี้เกิดมีการอักเสบขึ้นมา โดยในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีหลอดลมอักเสบมาก แต่บางรายอาจจะมีถุงลมที่มีลักษณะปอดโป่งพองมากกว่า ซึ่งน้อยรายนักที่จะเกิดเพียงอย่างเดียว   โรคถุงลมอดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคถุงลมโป่งพอง นั้นมีอยู่ 2 แบบคือ แบบที่ 1 อาการเหนื่อย แบบที่ 2 ไอ   อาการของการเป็นโรค   โดยที่คนส่วนใหญ่ที่จะมีโรคนี้เกิดขึ้นได้นั้น ส่วนมาดจะเป็น คนที่สูบบุหรี่จัด หรือสูบมานานแล้ว  และเกิดอาการไอเรื้อรัง ซึ่งในระยะแรกเริ่ม  มักจะไอในช่วงเวลาตอนเช้าหรือเวลาหลังตื่นนอน จะมีลักษณะไอแห้งหรือมีเสมหะปนอยู่ด้วย ส่วนมากเป็นเสมหะใส และผู้ป่วยมักจะป่วยเป็นหวัดง่าย   เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยสภาพปอดนั้นมีอยู่หลายชนิด […]