air conditioner
บทความทั่วไป

การที่ไม่ล้างแอร์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จริงหรือไม่

การที่ไม่ล้างแอร์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จริงหรือไม่ air conditioner ประเทศไทยอากาศร้อนสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำคือแอร์ แต่หากใช้งานโดยไม่ดูแล ไม่ล้างแอร์ตามกำหนด air conditioner ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ เพราะภายในแอร์นั้นก็มีความชื้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ โรคควรระวังจากการอยู่ในห้องแอร์ air conditioner โรคลีเจียนแนร์ โดยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อลีจิโอเนลลา ผ่านทางการสูดดมหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองฝอยน้ำเข้าสู่ร่างกาย ส่วนอาการคือจะมีไข้ขึ้นสูง ไอ หนาวสั่น ลักษณะโรคลีเจียนแนร์จะเป็นชนิดแบบรุนแรง จึงมีภาวะปอดอักเสบด้วย ทำให้การหายใจล้มเหลวและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โรคไข้ปอนเตียก สำหรับโรคไข้ปอนเตียก ก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียชื่อลีจิโอเนลลาเช่นกัน แต่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับโรคลีเจียนแนร์ เพราะโรคไข้ปอนเตียกมักจะหายเองภายใน 2-5 วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษา ส่วนลักษณะอาการจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินหายใจ ห้องแอร์จะปิดประตูหน้าต่างสนิท ทำให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี และหากอยู่ในห้องแอร์ที่เปิดอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา อากาศภายในห้องก็จะแห้งทำให้เซลล์ต่างๆ อย่างเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกแห้งลงกว่าเดิมด้วย ดังนั้นผู้ที่อยู่ในห้องแอร์นานๆ จึงอาจจะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ เช่น หวัด ภูมิแพ้ เป็นต้น ควรล้างทำความสะอาดแอร์เมื่อไหร่? แอร์แบบระบบรวม เมื่อไม่ได้ใช้ควรปล่อยน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้ง หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดและใช้น้ำยาที่ผสมคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm เข้าไปที่ท่อผึงเย็นให้ทั่วถึง ทั้งระบบอย่างน้อย […]