rosariocentral.org

ค้าขายของเก่า ของโบราณ ของหายาก ของสะสม

ไม่ล้างแอร์อาจอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเทศไทยอากาศร้อนสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำคือแอร์ แต่หากใช้งานโดยไม่ดูแล ไม่ล้างแอร์ตามกำหนด ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ เพราะภายในแอร์นั้นก็มีความชื้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ โรคควรระวังจากการอยู่ในห้องแอร์ โรคลีเจียนแนร์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อลีจิโอเนลลา โดยการสูดหายใจเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองฝอยน้ำเข้าสู่ร่างกาย ส่วนอาการคือจะมีไข้ขึ้นสูง ไอ หนาวสั่น ลักษณะโรคลีเจียนแนร์จะเป็นชนิดแบบรุนแรง จึงมีภาวะปอดอักเสบด้วย ทำให้การหายใจล้มเหลวและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โรคไข้ปอนเตียก สำหรับโรคไข้ปอนเตียก ก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียชื่อลีจิโอเนลลาเช่นกัน แต่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับโรคลีเจียนแนร์ เพราะโรคไข้ปอนเตียกมักจะหายเองภายใน 2-5 วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษา…