rosariocentral.org

ค้าขายของเก่า ของโบราณ ของหายาก ของสะสม

 อั่งเปา

อั่งเปา ใครๆก็คงได้กันบ่อยในเทศกาลตรุษจีน  เรามาดูความหมายและวิธีใช้ซองอั่งเปากัน  เริ่มจากคำก่อน อั่งเปา ออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋ว เพราะว่าคนจีนในไทย เป็นคนจีนแต้จิ๋วค่อนข้างมากโดยคำว่า อั่ง แปลว่า สีแดง เปา แปลว่า ซอง รวมจึงแปลว่า ซองสีแดง แต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลาง เราจะออกเสียงว่า   หง เปา คนจีนมีความเชื่อว่า สีแดงเป็นสีมงคล จึงเลือกใช้สีนี้ในงานมงคล เราต้องให้อั่งเปา กับใครบ้าง ตามธรรมเนียมปฏิบัติ …