บทความทั่วไป

 อั่งเปา

อั่งเปา ใครๆก็คงได้กันบ่อยในเทศกาลตรุษจีน  เรามาดูความหมายและวิธีใช้ซองอั่งเปากัน  เริ่มจากคำก่อน อั่งเปา ออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋ว เพราะว่าคนจีนในไทย เป็นคนจีนแต้จิ๋วค่อนข้างมากโดยคำว่า อั่ง แปลว่า สีแดง เปา แปลว่า ซอง รวมจึงแปลว่า ซองสีแดง แต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลาง เราจะออกเสียงว่า   หง เปา คนจีนมีความเชื่อว่า สีแดงเป็นสีมงคล จึงเลือกใช้สีนี้ในงานมงคล เราต้องให้อั่งเปา กับใครบ้าง ตามธรรมเนียมปฏิบัติ  เราสามารถให้อั่งเปา กับเด็กๆ ลูกๆหลานๆ และกับคนทีอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆ ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น  สถานที่ทำงาน หรือที่หมู่บ้าน พนักงานดูแลความสะอาดต่างๆ  เจ้านายให้ลูกน้อง  รวมไปถึง ผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโส พ่อแม่ เพื่อเป็นเสมือนการขอบคุณและเป็นการอวยพร ดังนั้น เราจึงต้องเลือกใช้ซองให้ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ที่เราจะให้ เลือกซองอั่งเปาอย่างไร ถึงจะเหมาะสม การใช้อั่งเปา เสมือนการให้คำอวยพร ดังนั้นเราควรจะเลือกคำอวยพรให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น สำหรับผู้อาวุโส ควรเลือกคำที่เกี่ยวกับสุขภาพ อายุยืนยาว สำหรับผู้น้อย ควรเลือกคำที่เป็นการอวยพร […]