let on
บทความทั่วไป

วิธีคิดปล่อยวางชีวิต

วิธีคิดปล่อยวางชีวิต let oneself on โดยสำหรับการรู้จักหัดปล่อยวาง let oneself on เป็นที่สิ่งสำคัญกับชีวิตเช่นกัน เพราะถ้าเราเครียด กดดันตัวเอง หรือเก็บความผิดพลาดเก่าๆ มาย้ำคิด ก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข การปล่อยวาง มากขึ้น อาจจะอยากปล่อยวางอดีต  ปล่อยวางจากปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน หรืออยากปล่อยวางจากความกดดันของตัวเอง เราจะพาไปดูวิธีคิดปล่อยวางชีวิต ปล่อยวางชีวิต let oneself on ทำอย่างไร คุณคือผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่าง เรามีสิทธิ์ที่จะบังคับร่างกายเราทำทุกสิ่งได้ ตื่น เดิน วิ่ง กิน นอน และแน่นอนว่าอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เกิดได้และกำหนดได้ เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ตรงหน้า เปรียบเทียบว่าฝ่ายตรงข้ามหยิบยื่นกล่องของขวัญมาให้ แต่พอเราเปิดแล้วมันคือก้อนพลังด้านลบ แทนที่เราจะรับมันไว้แล้วเอามาคิดเอามาเก็บเป็นปัญหา เราก็แค่ปฏิเสธมันเท่านั้น ไม่มีอะไรยั่งยืน เมื่อไรก็ตามที่เรายึดติดกับอะไรมากๆ เมื่อนั้นเองความเจ็บปวด ความเศร้า ความผิดหวังจะมาหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายึดติดกับพวกสิ่งของนอกกาย เราจะไม่มีวันใช้เวลากับมันอย่างเป็นสุขเลย เพราะมัวแต่กลัวว่ามันจะหาย มันจะพัง มันจะโดนขโมย และกฎข้อนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกคนบนโลก เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนอื่นหรือตัวเองมีความสุข ความสุขนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอด เช่นเดียวกันกับความทุกข์ด้วย มันจะมาแล้วมันก็จะไปเหมือนกันหมด ถ้าเข้าใจ […]