rosariocentral.org

ค้าขายของเก่า ของโบราณ ของหายาก ของสะสม

ผู้หญิงที่ผู้ชายชอบ

1. ฉลาดกว่าผู้ชาย จริงอยู่ที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบที่ตัวเองจะอยู่ในบทบาทผู้นำ แต่เมื่อเขาต้องการหาคู่ครองเขาจะเลือกผู้หญิงที่ฉลาดและสมาร์ทกว่าเขา โดยข้อนี้ Lawrence Whalley นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ก็เห็นด้วย เพราะผู้หญิงฉลาดช่วยลดความเสี่ยงที่คุณแฟนหนุ่มจะเป็นโรคความจำเสื่อมตอนบั้นปลายชีวิตได้ และการมีคู่ครองที่เฉลียวฉลาดจะไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่ท้าทาย ทำให้คุณต้องใช้สมองตลอดเวลา 2. ซื่อสัตย์ ผู้ชายก็เหมือนเพศหญิงที่ต้องการคู่รักที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อความสัมพันธ์ในระยะยาว ความซื่อสัตย์ในที่นี้จึงรวมถึงการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา กล้าพูดกล้ายอมรับเมื่อคุณทำผิดพลาด เพื่อให้คุณได้ปรับปรุงตัวนั่นเอง ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายเจอแล้วไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาด 3. มองโลกในแง่ดี หากคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวก มองหาแต่สิ่งสวยอยู่เสมอจนบางทีก็เผลอคิดว่าตัวคุณเองเป็นนางฟ้าวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ คุณคือคนใช่สำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวจากการศึกษาโดยนักจิตวิทยา …