บทความทั่วไป

ประโยชน์ของการนอน   

การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน การนอนจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะเมื่อนอนหลับอย่างเพียงพอจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า ช่วยให้ใบหน้าแลดูสดใส และช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความจำ หรือระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น นอนแค่ไหนถึงจะพอ โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมในแต่ละวันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน สุขภาพโดยรวม และคุณภาพการนอนของแต่ละคน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 เดือน ควรนอนหลับ 14-17 ชั่วโมง ทารกอายุ 4-11 เดือน ควรนอนหลับ 12-15 ชั่วโมง เด็กอายุ 1-2 ปี ควรนอนหลับ 11-14 ชั่วโมง เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนหลับ 10-13 ชั่วโมง เด็กอายุ 6-13 ปี ควรนอนหลับ 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่นอายุ 14-17 ปี ควรนอนหลับ 8-10 ชั่วโมง […]