discouraged
Blogging

หากรู้สึก หมดกำลังใจ ในการทำงาน

หากรู้สึก หมดกำลังใจ discouraged ในการทำงาน ไม่ว่าใครก็คงจะเคยรู้สึก หมดไฟ หมดกำลังใจ discouraged กันมาบ้างแล้วทั้งนั้น แล้วยิ่งถ้าเกิดความรู้สึกนี้บ่อย ๆแล้วนั้นก็ยิ่งจะส่งผลไม่ดีต่อตัวคุณเองเป็นอย่างมากเสียด้วย ไม่ว่าความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นจากการทำงานที่เหนื่อยเกินไป หรือเกิดจากความผิดหวังซ้ำ ๆ มันก็จะส่งผลให้เรารู้สึกไม่อยากสนใจอะไรอีกต่อไป ไม่อยากทำงานอีกต่อไป  โดยบทความที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้จะช่วยสร้างแรงใจใหม่อีกสักคครั้ง ให้ได้รู้สึกฮึกเหิมกันดูอีกสักตั้งสำหรับการเติมไฟในการทำงาน หมดกำลังใจ discouraged เหนื่อยนักก็พักหน่อย โดยปกติแล้วของมนุษย์นั้น เมื่อมีความเหนื่อยที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเหนื่อยกาย หรือความเหนื่อยที่เกิดขึ้นภานในจิตใจ หากความรู้สึกเหนื่อยนี้เกิดขึ้นมาแล้ว ก็จงหยุดพักก่อนเลยค่ะ ถอยออกมาจากปัญหาสักระยะ และหาเวลาหยุดพักหายใจลึก ๆ ก่อน เพราะยิ่งฝืน ก็ยิ่งไม่มีอะไรดีขึ้น พลอยจะทำให้รู้สึกแย่ลงไปอีกด้วย โดยสำหรับความรู้สึกเหนื่อยที่เกิดขึ้นมานั้น ความรู้สึกนี้มันอาจทำให้เราท้อ เหนื่อย จนหมดความอดทนก็เป็นได้ หากกไม่รีบกำจัดทิ้งก็จะเป็นผลที่ไม่ดีต่อตัวคุณเอง หาเวลาออกไปพักผ่อน ทำในสิ่งที่ชอบ ให้รางวัลตัวเองบ้าง บางครั้งหากได้พักแล้วอาจเกิดความรู้สึกดีๆกลับมาอีกครั้งก็ได้ เลิกคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะขึ้นแต่จงทำให้เต็มที่ สุดความสามารถที่คุณมี และเมื่อใดก็ตาม ที่คุณเริ่มมีรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง ก็จงอย่ามัวแต่รู้สึกโทษตัวเองอยู่เลย สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำจริง ๆ คือการที่รู้ว่า เราได้ทำทุกอย่างอย่างดีและเต็มที่ที่สุดแล้ว แต่เพราะบางครั้งปัญหามันก็มีหลายเหตุ ซึ่งก็มีปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ฉะนั้นสิ่งที่สมควรทำที่สุดคือ การปล่อยวาง […]

COPD
บทความทั่วไป

โรคถุงลมอุดกั้น

โรคเกี่ยวกับปอด โรคถุงลมอุดกั้น COPD  สำหรับโรคที่มีความเกี่ยวพันกับปอด หรือ โรคถุงลมอุดกั้น  COPD  หรือมีอีกชื่อหนึ่ง เรียกว่า ถุงลมโป่งพอง โรคนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด มีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ อาการของผู้ที่เป็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไร โดยบทความนี้จะทำให้คุณทุกคนได้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับโรคนี้กันได้อย่างถูกต้องนั่นเอง COPD โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง คือโรคอะไร?  และยังมีอีกชื่อหนึ่งที่สามารถใช้เรียกโรคนี้ได้คือ ภาวะที่อวัยวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโรคชนิดนี้เป็นโรคที่สามารถทำการพบได้อยู่บ่อยมาก  เกือบจะทุกคนที่เป็นโรคนี้มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เราได้สูดเอามลภาวะไม่ดีทางอากาศเข้าไปในปอดนั่นเอง ซึ่งมลภาวะไม่ดีที่ว่านั้น อาจจะอยู่ในรูปก๊าซหรือฝุ่นและเราได้นำมันเข้าไปในร่างกายของเรา จนทำให้ปอดที่ได้รับมลภาวะไม่ดีพวกนี้เกิดมีการอักเสบขึ้นมา โดยในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีหลอดลมอักเสบมาก แต่บางรายอาจจะมีถุงลมที่มีลักษณะปอดโป่งพองมากกว่า ซึ่งน้อยรายนักที่จะเกิดเพียงอย่างเดียว   โรคถุงลมอดกั้นเรื้อรัง หรือ โรคถุงลมโป่งพอง นั้นมีอยู่ 2 แบบคือ แบบที่ 1 อาการเหนื่อย แบบที่ 2 ไอ   อาการของการเป็นโรค   โดยที่คนส่วนใหญ่ที่จะมีโรคนี้เกิดขึ้นได้นั้น ส่วนมาดจะเป็น คนที่สูบบุหรี่จัด หรือสูบมานานแล้ว  และเกิดอาการไอเรื้อรัง ซึ่งในระยะแรกเริ่ม  มักจะไอในช่วงเวลาตอนเช้าหรือเวลาหลังตื่นนอน จะมีลักษณะไอแห้งหรือมีเสมหะปนอยู่ด้วย ส่วนมากเป็นเสมหะใส และผู้ป่วยมักจะป่วยเป็นหวัดง่าย   เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยสภาพปอดนั้นมีอยู่หลายชนิด […]

Finance
Blogging

เรื่องของการเงิน

เรื่องสำคัญอย่าง เรื่องของการเงิน Finance และอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นงานด้านหนึ่งที่อาศัยความชำนาญพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการบริหารงานทางธุรกิจ คำว่าการเงิน Finance สามารถให้กำจำกัดความ ได้ว่า คือการบริหารงานเกี่ยวการหมุนเวียนของเงินผ่านองค์การไม่ว่าองค์การมั้นจะมีลักษณะเป็นบริษัท, ธนาคาร, หน่วยงานของรัฐบาล หรือโรงเรียนก็ตาม การเงิน Finance คืออะไร หมายถึงอะไร ลักษณะของการเงินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการไหลหมุนเวียนอย่างแท้จริงของเงินและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่มีต่อเงิน หลักการทั้งหลายในทางการเงินพัฒนามาโดยผู้จัดการทางการเงินหรือนำเอามาจากทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือจากความรู้ในทางด้านอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้แก้ปัญหาด้านการจัดการที่เกี่ยวกับการเงิน การเงินจะมีทฤษฎี และหลักการในตัวของมันเอง แต่ว่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องขั้นมูลฐานกับการที่จะนำเอาไปใช้ ความแตกต่างของความรู้ในทางการเงินกับความรู้ในทางด้านอื่น ๆ เช่นในทางด้านบัญชี และทางด้านเศรษฐศาสตร์สามารถพิจารณาได้ทีละอย่างดังต่อไปนี้คือ ความแตกต่างของการเงินกับการบัญชี ในเรื่องของการบัญชีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบันทึก การรายงาน และการวัดรายการที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ ระบบบัญชีคู่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง การบัญชีจึงช่วยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ ข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว เช่น ในกรณีการจัดทำงบุคคลของปีที่แล้วหรืออาจเป็นการพยากรณ์การดำเนินงานในภายหน้า เช่น ในกรณีการจัดทำงบประมาณการคำเนินงานขององค์การในปีต่อไป การเงินสามารถใช้ข้อมูลที่ ระบบการบัญชีจัดหามา เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ช่วยองค์การสามารถได้รับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ กล่าวโดยย่อ คือ ส่วนเรื่องของการบัญชี คือขบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานทางด้านการบันทึกและการ รายงานที่ถูกต้อง ส่วนการเงิน คือขบวนการเกี่ยวกับการจัดการหรือตัดสินใจ ถึงแม้ว่านักบัญชีและผู้จัดการทางการเงินจะทำงานแตกต่างกัน […]

online
บทความทั่วไป

ความเครียดที่มาจากโลกออนไลน์

ความเครียดที่มาจากโลกออนไลน์ Online โลก online เป็นหลักที่สามารถก่อความเครียดให้ทุกคนได้อย่างมากในปัจจุบันนี้ ยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงกันและกันได้อย่างง่ายดายเพียงผ่านปลายนิ้ว  เป็นเรื่องง่ายมากที่สื่อ จะทำให้คุณเกิดความเครียดหรือเกิดปัญหาขึ้นมาได้ จนทำให้เราทุกข์ โดยบทความนี้เราจะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเล่นสื่อโลกออนไลน์ในยุคนี้กัน ความรู้สึกไม่ดีจากการเล่นสื่อ Online คุณรู้หรือไม่ว่า ความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการติดโลกออนไลน์ คือการที่คุณหมกมุ่นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องมือที่ใช้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้เวลาเป็นนานๆ เช่น ติดการเล่นFacebook, Twitter, Tik-Tok, Instagram และเกมส์ออนไลน์ต่างๆ คุณสามารถเล่นได้เป็นเวลานาน เล่นได้ทั้งวัน และถ้าหากคุณได้เพบกับอะไรที่คุณไม่ชอบในสื่อโลกออนไลน์เหล่านั้น หรือจะเป็นการเล่นเกมแล้วแพ้ มันก็มักจะทำให้คุณเกิดความเครียดที่เป็นผลพ่วงตามมาจากการเล่นสิ่งเหล่านั้นได้ ซึ่งเหล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเราได้ทำการเสพผ่านโลกโลกออนไลน์จะทำให้เกิดความเครียดที่ทวีคูณขึ้นมากในแต่ละวันนั้นล้วนมาจากจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ที่หมกมุ่น โดยอารมณ์ที่เราไม่สามารถควบคลุมได้จนทำให้จิตใจฟุ้งซ่านนั้น สุดท้ายก็เกิดการสะสมจนเป็นเรื่องเครียด ความอิจฉา อยากมีอยากได้ตามคนอื่น   เพราะเหตุใดมันถึงเกิดขึ้น หากอิงจากการที่เราเล่นโลกออนไลน์ หากเล่นแบบผิดวิธีแล้วนั้นก็มักจะสร้างความทุกข์ให้เราได้อย่างมหันต์เลยทีเดียว หากคุณหมกมุ่นกับการติดตามชีวิตของใครสักคนบนโลกโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตของคุณเป็นเช่นดังชีวิตเค้า นั่นคือจุดเริ่มต้นของความเครียดที่เกิดขึ้นมาแล้ว   ทำไมเด็กรุ่นนี้ มักเป็นโรคติดสื่อออนไลน์ ก็เพราะว่าโลกโลกออนไลน์ บางครั้งมันก็มอบความสุขให้อย่างที่โลกแห่งความเป็นจริงมอบให้เราไม่ได้ ในสื่อออนไลน์มีเกมสนุกมากมายให้เล่น มีสื่อต่างๆที่สามารถทำให้เรารู้สึกดีและรู้สึกสนุกไปกับมัน ถ้าคนเรารู้จักเล่นอย่างถูกวิธีการเล่นโลกออนไลน์ก็เป็นการคลายทุกข์ คลายความน่าเบื่อของชีวิตได้อย่างดีมากเลยทีเดียว   ลักษณะของความเครียดที่เกิดขึ้น ความรู้สึกเครียดส่วนมากแล้ว จะเกิดจากการที่คุณคิดมาก ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไร หากกมันก่อตัวจนเป็นความเครียดแล้ว ก็ยากที่จะสลัดมันหลุดออกไปจากห้วงของความคิด เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดย้ำๆอยู่กับเรื่องเดิม เรื่องที่คิดแล้วไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขแต่กลับกัน […]

dock
Blogging

การขนส่งทางน้ำ มีความหมายอย่างไร

การขนส่งทางน้ำ Dock มีความหมายอย่างไร การขนส่งทางน้ำหรือ ท่าเรือ Dock นั้น ย่อมมีจุดเริ่มต้นและที่หมายปลายทาง เพื่อบรรทุกขนถ่ายสินค้าและหรือคนโดยสารระหว่างทางบกกับทางน้ำ จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่ใช้บรรทุกขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารนี้จำเป็นจะต้องใช้สถานที่ และมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้บริการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการผ่านของคนโดยสารและสินค้าเหล่านั้น Dock ท่าเรือ เป็นอย่างไร ท่าเรือ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกของการขนส่งทางน้ำหรือการเดินทางทางน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูของประเทศหรือของท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและต่อเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ และท้องถิ่นที่ไกล้เคียงมาก เราอาจแบ่งประเภทของท่าเรือตามลักษณะของสถานที่ตั้ง ก็ได้แก่ แม่น้ำ คือท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งอาจจะรับแด่เรือลำเลียงเล็ก ๆหรือเรือเดินทะเลก็ได้ เช่น ท่าเรือลอนดอน ท่าเรือกรุงเทพฯทะเล เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมทะเล สำหรับรับแต่เรือเดินทะเลโดยเฉพาะ เช่น ท่าเรือ Marseilles, Rotterdam, Southampton เป็นต้น และในส่วนของลำคลอง มีลักษณะเป็นท่าเรือที่ตั้งติดอยู่ที่ริมคลอง ถ้าเป็นคลองเล็ก ๆ ก็รับแต่เรือลำเลียง แต่ถ้าเป็นคลองที่เรือเดินทะเลผ่านได้ เช่น คลอง Manchester คลอง Suez เป็นต้น ก็รับเรือเดินทะเลได้ เช่น ท่าเรือ Manchester และท่าเรือ Port […]

Reading
บทความทั่วไป

การอ่านเพื่อสรุปความหมาย

การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายสรุป reading รูปแบบของการอ่านในลักษณะอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายสรุป reading นี้จะสามารถบอกได้ถึงสาระของเรื่องที่อ่านโดยอาศัยความหมายโดยนัยได้ หรือ แสดงความคคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้โดยมีเหตุผลประกอบ และบอกความหมายแฝงของคำศัพท์และข้อความที่อ่านได้ โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวิธีการอ่านแบบนี้กัน วิเคราะห์ความหมายสรุปโดยนัย reading คืออะไร? การวิเคราะห์สรุปความหมายหรือสรุปสาระสำคัญโดยนัย หมายถึงการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องสรุปหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง โดยนำข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ จากที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นำมาเพื่อเป็นการพิจารณา โดยหาเหตุผลต่างๆมาประกอบเพื่อหาข้อสรุปว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเขียนออกมานั้น ผู้เขียนจะต้องการกล่าวถึงเรื่องใดทั้งนี้ผู้เขียนอาจมิได้ระบุไว้โดยตรงว่า ผู้เขียนกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ ตัวอย่าง The torrid sun drained the workers within hours. The incessant buzz of malaria-carrying mosquitoes made life miserable. Poisonous snakes were a constant danger. The jungle grew back almost as fast as the men could […]

habitat
บทความทั่วไป

เรียนรู้เรื่อง ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในโลก

เรียนรู้เรื่อง ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในโลก habitat หากจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตแล้วนั้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม จะมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัย habitat กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งต่อการมีชีวิตและการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต habitat คืออะไร environment ที่แปลว่า สิ่งแวดล้อม มีความหมายความถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายหรือไม่ได้เป็นองค์ประกอบขลงร่างกาย รวมทั้งสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าวิชา “นิเวศวิทยา” หรือ“Ecology ” ในทางชีววิทยาแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นสองประการคือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ น้ำ ดิน อากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ พืช และสัตว์ที่อาศัยร่วมในบริเวณเดียวกันปรกติแล้วพืชและสัตว์ย่อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่เฉพาะตัว แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งจะมีลักษณะเป็นเอกเทศทั้งในเรื่องของแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  แหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะเขตของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น เรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำเต็ม Oceanic แหล่งอาศัยที่เป็นน้ำจืด Freshwater และแหล่งอาศัยบนพื้นดิน Terrestrial  แหล่งอาศัยที่มีลักษณะของน้ำเค็ม  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า พื้นผิวของโลกประมาณสามในสี่ส่วนเป็นน้ำ (ประมาณ370 ล้านตารางกิโลเมตร) ในจำนวนนี้จะเป็นน้ำเค็มประมาณ […]

Homosexual
Blogging

การรักร่วมเพศ

ว่าด้วยเรื่องปัญหาทางสังคมศาสตร์ “ การรักร่วมเพศ Homosexual ” ณ ปัจจุบันนี้ สังคมทั่วโลกอาจเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของเสรีในการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ก็ยังมีหลาย ๆ ประเทศ หรือ เมืองที่ยังไม่เปิดใจกว้างในเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ปัญหาความรักในบุคคลเพศเดียวกัน ของ ทอม ดี้ เกย์ กระเทย เป็นปัญหารักร่วมเพศ Homosexual อย่างหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสั่งคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก ซึ่งมีจำนวนผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติแบบนี้ประมาณ 15% นักวิชาการมีความคิดเห็นว่า ไม่มีสังคมใดในโลกที่ไม่ประสบปัญหานี้ โดยใยบทความนี้เราจะพูดถึงปัญหาชนิดนี้ในทางสังคมศาสตร์กัน  การที่มีรสนิยมแบบรักร่วมเพศ homosexual เป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ บุคคลที่นิยมชมชอบ มีความรัก และแสดงถึงดวามรักในบุคคลเพศเดียวกันและบุคคลที่สามารถแสดงถึงความรักในบุคคลเพศเดียวกัน โดยไม่ต้องมีความนิยมชมชอบ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรักต่อบุคคลพตเดียวกัน เช่นในเพศชายกับเพศชายหรือเพศหญิงกับเพศหญิง ในเพศหญิงอาจเรียก เลสเบี้ยน ก็ได้ หากอิงจากในยุคสมัยโบราณ พฤติกรรมของการรักร่วมเพสเป็นที่ยอมรับในสังคมชั้นสูง ในสังคมปัจจุบันได้รับการประณามว่าเป็นโรคจิต จากการประชุมของสมาคมจิตแพทย์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2517 ให้การยอมรับพฤติกรรมรักร่วมเพดว่าเป็นสิ่งปกติธรรมดา ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่ประการใด ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใด ขึ้นอยู่กับความพอใจของบุดคล จากการวิจัยในอังกฤษพบว่า วัยรุ่นชายหญิงชาวอังกฤษ ในช่วงอายุ 15-19 […]

Training 
บทความทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม ทำอย่างไร

วิธีการฝึกอบรม Training  กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นหัวใจของการฝึกอบรม Training  อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในการรวบรวมความพยายามและทรัพยากรการฝึกอบรมทั้งมวล มาเพื่อดำเนินการให้บังเกิดผลนั้นคือ “เทคนิควิธีการฝึกอบรม” ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกัน ปัจจัยอื่นของการฝึกอบรม Training มีอะไรบ้าง บุคลิกลักษ ณะภูมิหลัง ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้นว่าระดับการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ อายุ เพด ตำแหน่งหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ฝึกอบรม งบประมาณ ความรู้ ดวามสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร สถานการณ์ทั่วไป อนึ่ง ในการเลือกใช้วิธีการฝึกอบรมนั้น เจ้าหน้าที่หรือวิทยากรฝึกอบรม อาจเสือกใช้วิธีการฝึกหลาย ๆ วิธีควบคู่กันไป โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่เพียงวิธีเดียว การเลือกใช้หลาย ๆ วิธีปนกันนั้น อาจทำได้ 2 อย่าง คือ ลักษณะวิชาหนึ่ง ใช้วิธีหนึ่ง ส่วนลักษณะวิชาอีกอย่างหนึ่งก็ใช้อีกวิธีการหนึ่ง เช่น วิชาที่เน้นหนักในการให้ความรู้ทางทฤษฎี หรือการปูพื้นความรู้ขั้นฟื้นฐาน ก็อาจใช้การบรรยาย ส่วนวิชาที่สอนในต้านทักษะก็อาจให้มีการลงมือทำ หรือมีประสบการณ์ด้วยตนเอง […]

Budgeting
บทความทั่วไป

งบประมาณเงินทุน

งบประมาณเงินทุน Budgeting สำหรับงบประมาณเงินทุน Budgeting คือขบวนการทั้งหมดที่ใช้วางแผนในค่าใช้จ่ายลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจะยังไม่ได้รับในทันทีแต่จะต้องรอไปในอนาคตข้างหน้าอาจเป็น 1 ปี,2 ปี, 5 ปี หรือ 10 ปี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุนเช่นการลงทุนใน ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักรและทรัพย์สินคงที่อื่น ๆ ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายลงทุน Budgeting คืออะไร ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดเพราะว่ากิจการจ่ายค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบก็เพื่อคาดหวังว่ากำไรสุทธิของกิจการจะสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันกิจการจ่ายค่าใช้จ่าย ลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรก็ด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน ข้อแตกต่างประการสำคัญอยู่ที่ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้ง่ายลงทุนจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ตรงข้ามกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่นการจ่ายค่าแรงงาน วัตถุดิบ หรือเช่น ลูกหนี้จะมีผลสะท้อนต่อเงินสดไหลในช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปกติมักจะ 1 ปี หรือต่ำกว่า 1 ปี งบประมาณเงินทุนมีความสำคัญต่ออนาคตของกิจการ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน เช่นระดับของการลงทุนซึ่งสามารถทำให้มูลค่าปัจจุบันของกิจการมีมูลค่าสูงสุด ทั้งนี้เป็นเรื่องความเกี่ยวข้องกันระหว่างพลังทางด้านอุปทานและอุปสงค์ ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน พลังทางด้านอุปทาน คือการที่กิจการสามารถได้เงินทุนมาใช้จ่ายซึ่งจะเกี่ยว ต้องมีการพิจารณาถึงค่าของทุน  พลังทางด้านอุปสงค์ เกี่ยวพันกับโอกาสในการลงทุนที่เปิดให้แก่กิจการซึ่งสามารถวัดได้โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจลงทุน ความไม่แน่นอนได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการตัดสินใจ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทราบได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นค่าของทุนหรือรายได้ที่จะได้รับจากโครงการ ความสำคัญของงบประมาณเงินทุน เหตุผลที่ทำให้งบประมาณเงินทุนมีความสำคัญคือ ค่าใช้จ่ายสูง เหตุผลประการสำคัญของงบประมาณเงินทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อทรัพย์สินจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก […]