languages
บทความทั่วไป

ภาษาและความหลากหลาย เป็นอย่างไร

ความหลากหลายของภาษา languages เป็นอย่างไร

โดยในเรื่องของความหลากหลายทางด้านภาษานี้ กกลุ่มนักนักภาษาศาสตร์ มีความเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลายของภาษานั้น  languages  ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน

เรื่องของความหลากหลายของภาษา languages เป็นอย่างไร

ซึ่งตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี ภาษาของคนพูดภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มจึงมีลักษณะผิดเพี้ยนกันไป ยิ่งอยู่ไกลกันมากยิ่งผิดเพี้ยนกันไปแต่ละถิ่น

                จึงเกิดเป็นภาษาถิ่นขึ้น แต่ก็ยังสามารถพูดกันเข้าใจได้ การที่เกิดลักษณะภาษาถิ่นขึ้นอาจเป็นเพราะโลกทัศน์ของคนต่างกันจึงเกิดคำที่ต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อใช้กันหลายชั่วคนเข้าก็กลายเป็นดวามแตกต่างขึ้น เส้นพรมแดนหรืออาณาเขตธรรมชาติ เช่น ภูเขา มหาสมุทร หรือระดับสังคม ผิว ศาสนา ก็มีส่วนให้เกิดภาษาถิ่นขึ้นได้

ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามภาษาถิ่นสองภาษาถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลย เมื่อนั้นก็จะถือว่าเป็นคนละภาษา คต่างภาษาจวงทางตอนใต้ของประเทศน  แม้จะไม่ได้มีการติดต่อกับคนไทยมาเป็นเวลานาน และเพราะด้วยความที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาเหนือของไทย ท่านจึงพูดกับเขาเป็นทำนองว่า เขาพูดภาษาไทยได้ เขากลับพูดว่า “มึงมาแต่ไหนจึงพูดจวงได้” เสียอีกคนปากีสถานพูด แต่อย่างไรก็ตามก็มีภาษาที่เราถือว่าเป็นคนละภาษาแต่พูดกันรู้เรื่อง เช่น ภาษาอูรดู กับคนอินเดียที่พูดภาษาฮินดี ต่างคนต่างเข้าใจกัน แม้ว่าจะมีกฎทางไวยากรณ์แตกต่างกันก็ตาม

หรือในทำนองเดียวกัน คนนอร์เวย์พูดภาษานอร์วีเจียน สนทนากับคนเดนมาร์กพูดภาษาเดนิชก็รู้เรื่องกันดี แต่เราก็ถือว่านอร์วีเจียนเป็นภาษาหนึ่ง เดนิชเป็นอีกภาษาหนึ่ง เพราะพูดกันคนละประเทศและมีกฎไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน

มาตรฐานของภาษา

โดยที่สำหรับนักภาษาศาสตร์มีความเชื่อว่าภาษาทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาใดก็ตาม มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ มีความสมบูรณ์ในตัวของภาษานั้นเอง และมิได้ด้อยกว่าภาษาอื่นเลย แต่การที่มีภาษากลางหรือภาษาราชการใช้ก็เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและความเป็นเอกภาพของคนในประเทศเดียวกัน อย่างที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังพยายามทำอยู่ก็คือ ให้ใช้ภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษาแมนดาริน ภาษาถิ่นของเมืองปักกิ่ง แต่คนจีนก็ยังคงพูดภาษถิ่นอื่น ๆ กันอยู่

ในปัจจุบันนี้ก็ได้เรียนและพูดภาษาแมนดารินเป็นกันส่วนมากแล้ว ภาษาที่ได้ยอมรับนับถือว่าเป็นภาษามาตรฐาน มักจะขึ้นอยู่กับผู้นำทางการเมืองหรือฐานะทางเศรษฐกิจด้วยแต่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มาก กว่าจะตกลงว่าภาษาใดเป็นภาษามาตรฐานก็ต้องจัดประชุมระดับชาติกันขึ้นหลายครั้ง ยังหาข้อยุติไม่ได้  แต่ก็พออนุมานได้ว่า ให้ถือภาษาย่านตะวันตกกลางหรือภาษาของพวกอ่านข่าวทางโทรทัศน์เป็นมาตรฐาน

และในส่วนของภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษนั้น ถือเอาภาษาอังกฤษที่คนได้รับการศึกษาพูด เรียกว่า Received Pronunciation เป็นภาษามาตรฐาน ฉะนั้น ใครก็ตามที่พยายามจะผลักดันให้ภาษาถิ่นใดถิ่นหนึ่งว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่า นิยมใช้มากกว่า มีคำมากกว่า มีเหตุมีผลกว่า มีความซับซ้อนกว่า มีคน มีประวัติมานานกว่ามีอิทธิพลมากกว่า และดีกว่าภาษาถิ่นอื่น เป็นการลงความเห็นที่อยู่บนพื้นฐานเชิงจิตวิสัยเข้าข้าง

 

 นักภาษาศาสตร์จะเห็นด้วยกับการมีภาษามาตรฐานก็เพื่อประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารในสังคมเท่านั้น ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดภาษาถิ่นและควรมีความภาคภูมิในภาษาถิ่นของตนด้วย

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่