บทความทั่วไป

แยกขยะลดโลกร้อน

         ขยะเป็นสิ่งที่ใครๆก็คงไม่ชอบแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เเพราะโลกเราก็ยังมีปริมาณการใช้การทิ้งขยะอยู่ เพราะนอกจากจะสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง รวมไปถึงสัตว์ต่างๆ เราทุกคนจึงต้องช่วยกันจัดการ ขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการแยกขยะในบ้าน นั่นเอง เรามาดูประเภคของขยะและการแยกขยะกันดีกว่า

 

ประเภทของขยะมูลฝอยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

ขยะอินทรีย์

         หลายคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าขยะอินทรีย์เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว อย่างเช่นเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้ใบหญ้า และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนำขยะนี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บำรุงดินหรือบำรุงต้นไม้ได้ต่อไป ส่วนถังขยะไว้ทิ้งขยะย่อยสลาย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเขียว ที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม มีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง

ขยะรีไซเคิล

         ขยะรีไซเคิล คุ้นๆกันอยุ่แล้วสำหรับขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ อย่างเช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้ ส่วนถังขยะที่รองรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเหลือง ที่มีสัญลักษณ์ลูกศรหมุนวนกันเป็นทรงสามเหลี่ยม

ขยะอันตราย

         แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอันตราย ขยะอันตรายหรือขยะที่เป็นพิษ เป็นขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือประกอบอยู่ อย่างเช่น สารเคมี หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ อันตรายทั้งหลาย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากจากสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเตือนที่มักจะติดอยู่บนฉลากว่า สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย คำเตือน ข้อควรระวัง ห้ามรับประทาน และห้ามเผา โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ ถ้าหากมีการเก็บแยกอย่างเหมาะสม ส่วนถังขยะที่รองรับขยะอันตราย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาวชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน

ขยะทั่วไป

          ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่นิยมนำไปรีไซเคิล แต่ก็ไม่ได้อันตรายเกินไป แต่ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเองไม่ใช่ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั่นเอง เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนถังขยะที่รองรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีน้ำเงิน ที่มีสัญลักษณ์รูปคนกำลังทิ้งขยะลงในถัง

แค่เราร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดเริ่มที่ตัวเราก่อน การแยกขยะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยลดภาระขยะให้กับโลก ถ้ามีการจัดสรรขขยะที่ดีรับรองว่าการเกิดปัญหาขยะล้นโลกและช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างแน่นอน